Tại sao những đơn hàng đặt trước được giao sau, đơn hàng đặt sau lại giao trước?

Menshop luôn cố gắng cung cấp đến Khách Hàng các sản phẩm và dịch vụ trong thời gian sớm nhất. Menshop sẽ giao cho Khách hàng sản phẩm hoặc voucher dịch vụ ngay khi có hàng, cho nên có thể xảy ra trường hợp này khi sản phẩm hoặc dịch vụ mà Khách hàng đặt mua trước chưa có hàng, Menshop tiến hành giao những đơn hàng đã có hàng để phục vụ Khách hàng nhanh nhất.